Naše Matka Bronisława Stankowiczová

Bronisława Stankowiczová
Přišla na svět 30. dubna 1844 ve Vilniusu ve šlechtické rodině, jako jediná a nejmladší dcera Jana a Bogumiły, rozené z Tomaszewských. Dostala důkladné vzdělání a vychování v zbožném a národním duchu.

Vyhnanství a zabrání majetku po lednovém povstání byly příčinou smrti otce a radikálních změn v životě Bronisławy. Aby se uživila, začala dávat hodiny. Jejím duchovním vůdcem byl od roku 1872 kněz W. Kluczyński. V této době velmi prohloubila svou zbožnost. V roce 1885 vstoupila do Honorátské kongregace “Sercanek”. V roce 1889 byla na žádost kněze W. Kluczyńského pověřena vytvořením Společnosti ctihodných panen “Sester od andělů”. Přes 30 let v ní spravovala úřad generální představené. Zasloužila se o územní i početní rozvoj kongregace, o její potvrzení v církvi papežskými právy. Nejvíce působila příkladem svatého života.

Byl pro ni příznačný vnitřní klid, dobrota a pokora. Byla neobyčejně všímavá v nalézání potřeb druhého člověka. Doporučovala svým duchovním dcerám a sama praktikovala stráž srdce. Získala si úctu a lásku sester. Zemřela ve dnech, kdy do Vilniusu dorazily ostatky zakladatele kongregace, 16. dubna 1929. Její ostatky odpočívají ve Vilniusu na kalvarijním hřbitově.

“Každý na svém místě trpělivostí a důvěrou k Bohu dokáže získat všechno.”

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz