Misijní sekretariát Sester od Andělů

Jako Sestry od Andělů 25 let působíme v misijní práci církve, pracujeme ve třech afrických státech: Ve Rvande, Kamerunu a v Demokraticke republice Kongo.

Hlásáme pravdu o Bohu, který je Láskou. Sestry misionářky přinášejí pomoc, když provozují zdravotní střediska, vývařovny, zubařské ordinace, vyšívačské, střihačské a krejčovské dílny, pečují o děti a obzvlášť o sirotky.

Ty se také můžeš připojit k naší misijní práci:
• modlitbou za misii, protože Tvá duchovní podpora činí apoštolskou práci sester plodnější
• hmotnou nebo finanční pomocí, díky které sestry budou moci pokračovat v prováděné činnosti
• organizováním misií ve svém prostředí, získávání druhých ke spoluodpovědnosti za misie.

Zveme ke spolupráci!
Všechny dárce a dobrodince zahrnujeme do svých modliteb.

Misijní sekretariat
Kongregace Sester od Andělů
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

tel. 0-22 497 87 60
e-mail: misje.aniol@o2.pl

číslo účtu: 70 8002 0004 0209 2858 2002 0001

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz