Náš způsob života


Kněz Wincenty Kluczyński byl vynikajícím znalcem a nadšencem Písma svatého. Z něho čerpal inspiraci pro apoštolská předsevzetí. Dojmul se pravdou se o andělech, jejich rychlým, všestranným a všezahrnujícím způsobem konání, které směřovalo k rozmnožení dobra v lidských srdcích. “Není dnes na zemi kout, není člověk, ani takové jeho potřeby, které by nezasáhl jejich účinek a péče.” Znal rovněž potřeby společnosti, její bolesti.

Určil proto sestrám pevný způsob života:
• mají spolupracovat s anděly nebe a anděly země, jak nazývá kněží prorok Malachiáš – mají jít tam, kam se oni nedostanou;
• víra a vědění to jsou “dvě křídla” andělské sestry;
• praxe odříkání pomocí vnitřní síly
• způsobem apoštolské práce má být spolupráce každé sestry s laictvem. (Kladením důrazu na úlohu laiků v apoštolské práci značně předstihl učení církve, které teprve ústy Jana Pavla II. volalo: “Seskupení laiků se musí ocitnout uprostřed přednostních úkolů biskupství a vejít do pastýřských programů tak, aby k tomu směřovaly všechny snahy společenství”)

“Buď tou včelou, která z každého květu něco získá. Získávej z každé duše něco dobrého... Včela květ neničí.”

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz