Přívrženci svatých Andělů


O andělích nutno povědět: Jsou pro to, aby byli k dispozici Bohu, aby byli prodloužením Jeho vůle. Co to znamená? Anděl, který slouží, je projevem Boha, takže to Bůh slouží. On dává podnět ke konání, On má myšlenku, k jejímuž uskutečnění používá anděla. V podstatě duchů nebes vidíme neobyčejnou pravdu: Bůh, Nejvyšší, Tvůrce všech věcí je Tím, který se sklání s láskou nad stvořením, obzvlášť nad člověkem.

Anděl pomáhá v uskutečnění dobra naplánovaného Bohem. Jestli jeho přítomnost při člověku má být prospěšná, tak především proto aby člověk konal dobro. Anděl nás inspiruje k dobru.

Můžeš společně s:
• Archandělem Gabrielem nést radostnou novinu o tom, že Slovo se stalo Tělem a přebývalo mezi námi, aby dokonalo spásné dílo.
• Archandělem Rafaelem, který doprovázel Tobiáše, jít k potřebným.
• Archandělem Michaelem bránit slávu Boha a víry v lidských srdcích před různými nebezpečími.
• Andělem utěšujícím Krista v Getsemanské zahradě, postavit se při člověku, aby mu přinesl pomoc na jeho poslední cestě.
• Andělem zvěstujícím novinu Zmrtvýchvstání, hlásit pravdu o zmrtvýchvstání a posilovat lidi.

Příznivci svatých andělů jsou laici zapojení do andělské duchovnosti, spolupracující s Kongregací sester od Andělů.

Jestli toužíš být blíže Bohu a podle vzoru andělů přivádět k Němu jiné, připoj se ke skupině Příznivců svatých andělů.

Anděle Boží, strážce můj

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz