Kongregace Sester od Andělů

MBOstrobramska
Bezhábitová Kongregace Sester od Andělů byla založena ve Vilniusu knězem Wincentem Kluczyńským, pozdějším arcibiskupem v Mohilevu (Mogilev), spolu s M. Bronisławou Stankowiczovou v roce 1889. Kongregace patří do palety bezhábitových kongregací, které byly zakládány v podmínkách pronásledování církve. Jejich členové vytvořili armádu, které se měl car polekat více než prohrané války s Japonskem.

Hlavní myšlenkou při vzniku kongregace byl nábor a utváření moudrých žen, které budou nepozorovaně pomáhat kněžím v evangelizaci. “Jděte, dlážděte světu cestu ke spasení. Jděte...!” Jejich práce měla spočívat ve vzbuzení zájmu laiků o apoštolskou práci, která by působila ve společnosti na principu pavučiny. Myšlenka apoštolské práce ve spolupráci s laiky se ukázala průkopnická pro současný charakter práce církve.

Nyní jsme v Polsku, Litvě, Bělorusi, Ukrajině, Rusku, Čechách, Anglii a též ve 3 afrických zemích: Rwandě, Demokratické republice Kongo a Kamerunu. Pracujeme v různých oborech, často ve státních službách, jako zdravotní sestry, lékařky, psycholožky, vychovatelky, učitelky atp.

Práci s mladými lidmi, ve prospěch budoucnosti církve, považujeme za přednostní. Protože nemáme hábit, ulehčuje nám to práci s laiky, také často hrajeme úlohu “spojky” mezi sekularizovaným světem a církví, přitom ji podporujeme z laických pozic. Naším vzorem je Ježíš, který všem dává dobro. Andělé jsou našimi učiteli ve službě Bohu a člověku. Nazaret – škola skrytého života.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz