19 X 2020 - Pochodzenie s. Wandy Boniszewskiej

Kiedy w 1907 r. w Nowej Kamionce rodziła się Wanda Boniszewska – 2 czerwca, a według kalendarza gregoriańskiego 20 maja – ziemie te były pod zaborem rosyjskim. Do czasu wstąpienia do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, mieszkała z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa, bo dwoje zmarło w niemowlęctwie, w Nowej Kamionce w ziemi nowogródzkiej. Dziś i Nowa Kamionka, i Nowogródek leżą na Białorusi. Ojciec Wandy, Franciszek Witold Boniszewski, wywodził się ze zubożałej szlachty, której majątek zabrali Rosjanie jako restrykcję za udział w powstaniu styczniowym Michała, dziadka Wandy. Jej matka zaś – Helena z domu Antolak była z pochodzenia Żydówką, adoptowaną przez rodzinę Turowskich, ochrzczoną przed zamążpójściem, co stało się  w 16. roku życia. Wanda była ich czwartym dzieckiem – przyszła na świat po Franciszce, Kazimierze i Janinie. Młodsi od Wandy byli: Napoleon i Stanisława – oboje zmarli, Urszula, Leopold, Bolesław i Elżbieta. Rodzice, wspominała s. Wanda Boniszewska, „byli pobożni i gruntowni w wierze katolickiej, jak też i pełni miłości bliźniego”. Nie dziwi więc fakt, że również dzieci były wychowywane w duchu chrześcijańskim, zaprawiane do ofiarności i trudów. Ojciec Franciszek, niespełna rok po ślubie z Heleną, a jeszcze przed narodzeniem ich pierwszej córki Franciszki wyjechał do Ameryki. Próbował ściągnąć do Ameryki małżonkę Helenę. Ta jednak, konsekwentnie odmawiała dalekiej podróży za ocean. Franciszek Boniszewski po sześciu latach wrócił do rodziny z pieniędzmi, za które zbudował dom i kupił 50 ha ziemi w Nowej Kamionce, jedenaście kilometrów na północny–wschód od Nowogródka. Zakupioną ziemię oddał w dzierżawę, sam zaś pracował jako nadleśniczy w majątku hrabiego Mikołaja Grabowskiego.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal