30 X 2020 - Historia, odc. 2

Na okoliczność podwójnego jubileuszu naszej współzałożycielki -  Matki Bronisławy Stankowicz (1844-1929), który właśnie się skończył, odbyłyśmy pielgrzymkę na Żmudź, skąd pochodził ród Stankowiczów. Szczególnie zależało nam na odwiedzeniu miejsc znajomych Bronisławie, w których przebywała około roku, od upadku powstania styczniowego, do konfiskaty majątku, co było przyczyną rychłej śmierci jej ojca Jana, pochowanego na cmentarzu parafialnym w Kołtynianach (lit. Kaltinėnai).

Ogromnym zdziwieniem były może przypadkowe (ale nie dla nas) anielskie dekoracje w Worsiadach (po lit. Varsėdžiai), począwszy od oznaczenia miejscowości do przykościelnego dziedzińca. W tym kościele, niegdyś kaplicy, która ma ponad 200 lat, modliła się Bronisława. po majątku rodowym w Gimbutach (lit. Gimbuciai), pozostały tylko ruiny fundamentów, staw. Widnieje też krzyż, lecz trudno ustalić, kiedy go postawiono.  Malownicze pagórki, wijąca się rzeka Kamionka (lit. Akmena), z pewnością należą do najbardziej niezmiennych widoków, na które patrzyły oczy naszej Matki. Zapraszam do obejrzenia fotografii.  

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal