13 XI 2020 - Ta, co w Ostrej świeci Bramie

Biskup wileński Wojciech Tabor powiesił nad Ostrą Bramą w Wilnie obraz Matki Bożej i oddał ją w opiekę Aniołom Stróżom 2-go października 1503 r. Gdy obraz zaczął słynąć łaskami i cudami, wybudowano dla niego kaplicę.  W tej to kaplicy, jak głosi tradycja, 10 lat modlił się ks. Wincenty Kluczyński, prosząc o światło w rozpoznaniu Woli Bożej. W czasie jednej z tych żarliwych modlitw w Ostrej Bramie, otrzymał znak, wewnętrzne olśnienie, łaskę jasnego rozeznania i wezwanie do założenia nowego Zgromadzenia. Na tej podstawie tradycja Zgromadzenia twierdzi, że prawdziwą fundatorką i Założycielką Zgromadzenia Sióstr Aniołów jest Pani Ostrobramska. W roku 1925, uroczyście i oficjalnie Zgromadzenie tę prawdę utrwaliło przez Intronizację Bożej Matki w dniu Jej Wniebowzięcia. Od tej chwili każda z sióstr, na znak szczególnej opieki Maryi,  jako drugie imię zakonne, otrzymuje imię „Maria”.

W najbliższą sobotę, 15-go listopada w Wilnie rozpoczynają się tradycyjne „Opieki” Ostrobramskiej, tzn. nowenna Jej odpustu, który w kalendarzu liturgicznym przypada na dzień 16 listopada.

Fizycznie, czy tylko duchowo pielgrzymujmy do „Tej, co w Ostrej świeci Bramie” i łączmy się w modlitwie:

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Nie odrzucaj nas Matko od swej opieki!

- Lecz szatą chwały wiecznej przyodziej na wieki.

Pani Anielska Matko Miłosierdzia

- Módl się za nami.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal