21 XI 2020 - Wileńskie świetlice

Jako Zgromadzenia Sióstr od Aniołów żyjemy i pracujemy w Nowej Wilejce od 20 lat. Nasza praca nie ogranicza się tylko do pracy pedagogicznej w miejscowych szkołach. Organizujemy także przedstawienia, prowadzimy działalność pozalekcyjną, profilaktyczną, jak również różnego rodzaju wycieczki, pielgrzymki, warsztaty, festyny i kolonie dla dzieci i młodzieży. Od 2004 r. zorganizowałyśmy i realizujemy działalność świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają dzieci z rodzin o rożnych potrzebach społeczno-psychologicznych. Formalnie od 2006 roku w Nowej Wilejce zaistniała świetlica "Dom, który czeka", od 2013 r. zaczęła działać świetlica ,,Kropla nieba” w Rudominie, a od 2016 r. kolejna tego typu placówka w Rukojniach ,,Muszelka”. Praca świetlicowa znalazła podatny grunt na terenach Wileńszczyzny. W działalności świetlicy aktywnie uczestniczą wolontariusze. Pracownicy ściśle współpracują z pedagogami, psychologami, policją oraz rodzicami dzieci. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00 - 18.00. Oprócz pomocy dydaktycznej, dzieci mają możliwość doskonalić swoje zdolności, obserwować i naśladować modele pozytywnego zachowania, uczyć się jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i bieżące problemy. Dzieci uczą się podstawowych zasad zachowania, pracy w grupie oraz pożytecznego spędzania czasu.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal