24 XI 2020 - Aniołowie wobec Chrystusa

Dwa dni temu przeżywaliśmy wielką uroczystość. To dla mnie jeden z najpiękniejszych dni w roku. Cała ziemia i niebo, cały kosmos, całe stworzenie oddaje cześć Temu, przez którego zostało stworzone – Jezusowi Chrystusowi. Teologia tego święta jest dość skomplikowana, bo jak prosto wytłumaczyć, że ja – kobieta żyjąca w 21 wieku zostałam stworzona w Chrystusie, który umarł dawno przed moim urodzeniem. Co więcej, ci, którzy żyli przed Nim, też zostali w Nim stworzeni. On jest wzorem dla całego stworzenia.

Mówiąc o aniołach, którzy też zostali stworzeni przez Chrystusa i w Nim, trzeba pamiętać, że całe ich istnienie jest wokół Niego skupione. „Chrystus jest centrum świata anielskiego” (KKK 331). Aniołowie żyją w przestrzeni duchowej, więc nie mieli wątpliwości przy narodzinach Jezusa, że jest On drugą osobą Trójcy Świętej, Logosem, którego znali w „wieczności”. Angażują wszystkie swoje siły w ziemską misję Jezusa, ogłaszają Jego narodziny, są obecni na pustyni, w czasie męki, zwiastują Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Nie pełnią już funkcji pośredników, jak w Starym Testamencie. Bo Bóg w Jezusie jest Bogiem bliskim. On Sam jest jedynym, najlepszym pośrednikiem. To On objawia i prowadzi do Ojca.

Czy Bóg może być bliżej mnie, niż kiedy staje się człowiekiem i pozwala zjeść Swoje Ciało, wypić Swoją Krew… On, który jest stwórcą wszystkiego, Królem Wszechświata, Alfą i Omegą…

Maria

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal