11 XII 2020 - Straż serca Matki Bronisławy Stankowicz - praktyka czuwania

Adwent to czas czuwania. Czujność jest domeną straży „wszelakiej maści”. Czym bardziej cywilizowany świat, tym więcej w nim straży; jest straż graniczna, pożarna, miejska, nocna…, ale jest też i straż serca! Cóż to takiego? To bardzo ważna zasada duchowego funkcjonowania anielskich sióstr. Tę praktykę zaleciła im MATKA BRONISŁAWA – współzałożycielka u zarania istnienia anielskiego zgromadzenia.    

Strażą serca nazywamy nieustanne lub przynajmniej częste czuwanie nad strzeżeniem czynności naszych od wszystkiego, co by skazić mogło ich pobudkę lub wykonanie. Czuwanie to powinno być spokojne, łatwe, bez wysiłku, sprężyste wszakże, oparte bowiem na dziecięcej ucieczce do Boga. Jest to praca serca i woli bardziej niż umysłu, potrzebującego swobody w pełnieniu swych obowiązków. Nie krępując działania straż serca udoskonala je […]

Jest to dokładne wykonanie: "...czyń, co czynisz" tzn. oddaj się całkowicie czynności obecnej. Dusza ja­ko strażnik czujny, czuwa nad wszystkimi poruszeniami serca swe­go, nad wszystkim, co się odbywa w jej wnętrzu: wrażenia, intencje, namiętności, skłonności, jednym słowem wszystkie czyny we­wnętrzne i zewnętrzne, myśli, słowa, uczynki.

Straż serca wymaga pewnego skupienia, niezdolna jest do tego dusza rozproszona. [...] Straż serca w duszy dążącej do Jezusa przez Maryję nabiera cechy bardziej uczuciowej i pobudza ją udawać się nieustannie do dobrej tej Matki. Przez straż serca spełniają się słowa Chrystusa Pana: "Mieszkajcie we Mnie, a Ja w was".

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal