29 I 2021 - Św. Józef - Pan tego domu i książe posiadłości

z autobiografii M.A. Gilewskiej:

"Wielką cześć i miłość do św. naszego Opiekuna przekazała Zgromadzeniu Matka Bronisława, nasza Matka, najlepsza z Matek. Skupiona w Bogu i rozmodlona poleciła nam codziennie odmawiać jeden pacierz o ducha skupienia i modlitwy za przyczyną Józefa Świętego. I tak św. stał się w odniesieniu do Zgromadzenia „Panem domu tego i księciem tej posiadłości”. Jesteśmy Jego troską i Jego skarbem. On naszym umiłowanym ojcem i patronem. Wyrazem naszego stosunku do św. Józefa w latach wojny była modlitwa, którą ułożyłam w momencie niesłychanych trudności wewnętrznych i zewnętrznych Zgromadzenia, a którą odtąd odmawiamy w marcu codziennie:

„Święty Józefie najlepszy nasz opiekunie i patronie, bądź Ojcem Rodziny naszej, której Niepokalana Dziewica, Królowa Aniołów jest Matką, a Jezus Przyjacielem, Oblubieńcem.

Uczyń z nas drugi domek nazaretański, gdzie Służba Boża stawiana jest na pierwszym miejscu, wola Boża jest gwiazdą przewodnią, a miłość płomienna jednoczy wszystkie serca w jedno z Sercem Jezusa.

Zdajemy na Twe ojcowskie serce wszystkie troski i potrzeby nasze. Bądź naszym rzecznikiem u Bożej Opatrzności. Ufamy Ci! Pragniemy wsławić Twe święte imię, a na dowód naszej wdzięczności ku Tobie za wszystkie łaski otrzymane za Twoją przyczyną przyrzekamy być bardzo wiernymi naszym Ustawom Świętym”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal