Dzień 1 - Czuwająca przy Jezusie w tabernakulum - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Dzień 1

Czuwająca przy Jezusie w tabernakulum

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy: Dziękuję Ci, Najukochańszy [Boże], że mnie stworzyłeś z rodziców katolickich, dziękuję, że zostałam ochrzczoną w Kościele katolickim; dziękuję Ci, Najukochańszy, za łaskę powołania do zakonu. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że stale dajesz się poznać wśród nas tu na ziemi. Dziękuję Najukochańszemu [Bogu], za łaskę żywej wiary w Twoje, [Jezu], stałe mieszkanie w tabernakulach. Dziękuję za wybranych przez Ciebie.  

Rozważanie

Będąc małym dzieckiem, Wanda miała ogromne nabożeństwo do Jezusa ukrytego w tajemnicy Eucharystii. Bardzo pragnęła uczestniczyć we Mszy Świętej, jednak z powodu zbyt młodego wieku rodzice na ogół nie zabierali jej do Kościoła. W takich momentach płakała, bardzo tęskniąc za Jezusem w Eucharystii. Szczególnie współczuła Jezusowi obecnemu, jak mówiła: „zamkniętemu” w tabernakulum, wyrażając pragnienie, by Mu towarzyszyć. Za jej przykładem chcemy pielęgnować w sobie pragnienie i potrzebę czuwania przy Jezusie w Eucharystii, obecnym dla nas i dla naszego zbawienia.

(chwila ciszy)

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa na zakończenie

 Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu - ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal