Dzień 4 - Zgłębiająca tajemnicę Trójcy Świętej - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Boże w Trójcy jedyny, Ojcze, [Synu] i Duchu Święty – wszechmogący, wszędzie obecny, nieskończenie dobry i miłosierny, uwielbiam Cię, wierzę w Ciebie, Tobie ufam, miłuję Cię z całego serca. Dzięki Ci za wszystkie dary nieustannie udzielane mi, Kościołowi i światu całemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

„Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego” (Mk 4, 11). Dziękuję Ci, Najukochańszy Jezu, za światłość dla mej duszy o tajemnicy Przenajświętszej Trójcy; tak często nie umiałam wyjaśnić dzieciom [tej tajemnicy], przygotowując je do Pierwszej Komunii Świętej. A już kilkanaście razy udzieliłeś mi się Sam w przeogromne światłości (a była to chwila po przyjęciu Komunii Świętej). Czułam się cała ogarniętą Twoim światłem.

Rozważanie

Siostra Wanda w sposób mistyczny przeżywała tajemnicę Trójcy Świętej. W swoim zeszycie duchowym zostawia opis, jak doświadcza miłości Boga w Trójcy Świętej jedynego. Podkreśla, że tylko dzięki łasce wiary i oświecaniu pochodzącym bezpośrednio od Boga może przeżywać tajemnicę Trójcy Świętej. Za jej przykładem prosimy o dar wiary i dar zgłębiania tajemnic naszej wiary. Dziękujmy, tak jak ona, za dary już  .

(chwila ciszy)

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze  nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Wandy

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal