24 II 2021 - Jezus był moim szczęściem

Siostra Helena Majewska jasno rozróżnia okres swego dziecięctwa od wieku młodzieńczego. Pisała w swoich wspomnieniach: „W pierwszym okresie mego życia byłam pieszczona przez Jezusa. Nosił mnie na swoich rękach, chronił od niebezpieczeństw, wlewał do duszy uczucia swej miłości, okrywał pocałunkami łask swoich. Jezus, jak już mówiłam, był moim szczęściem, radością. Był wszystkim dla mnie, to też i dobrze mi było z Nim. Zdawało mi się nieraz, że takie życie trwać będzie długo, długo, dopóki żyć będę na ziemi, że nic i nikt mi tego szczęścia nie zamąci, nie zabierze. To przeświadczenie, że nikt nie może mnie oderwać od ukochanego ponad wszystko Jezusa było silnym bodźcem do pokonywania wszelkich trudności, w dążeniu do ideału – do Boga, który mnie pociągał swą łaską do siebie”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal