IV Krajowy Kongres Misyjny

12-06-2015 do 14-06-2015

Z okazji 50. rocznicy wydania dokumentu soborowego Ad gentes,  25. rocznicy ukazania się Encykliki papieża Jana Pawła II Redemtoris Missio, przygotowywany jset IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie w roku 2015.  Kongres poprzedzi 1050. rocznicę chrztu Polski oraz wizytę papieża Franciszka w Krakowie z okazji Światowych Dni Młodzieży. Postanowiono, że Kongres będzie przebiegał dwuetapowo. W roku 2014 w diecezjach i parafiach odbyły się sympozja, konferencje i spotkania duszpasterskie przygotowujące do Kongresu.

ORGANIZATORZY KONGRESU: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

CZAS TRWANIA: 12 – 14 czerwca 2015 r.

HASŁO KONGRESU: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Bezpośrednio nawiązuje do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, zwłaszcza pierwszej części. Zwraca uwagę na dynamizm radości tkwiący w wierze ewangelicznej dynamizm radości. Ten, kto cieszy się wiarą, nie może egoistycznie zachować jej dla siebie.

Wiara jest źródłem radości, która pobudza do trudu misyjnego. Kongres pragnie, by wszyscy odnaleźli w sobie ewangeliczną radość i zapał misyjny.

PATRON KONGRESU: św. Jan Paweł II, wyznawca. Jest największym że współczesnych misjonarzy i wzorem gorliwości misyjnej. Poprzez podróże apostolskie docierał do niezliczonych rzesz ludzi, ucząc o Chrystusie i zapraszając do wiary.  Napisał encyklikę „Redemptoris missio”, w której potwierdził aktualność misyjnego zaangażowania Kościoła i przypomniał, że wszyscy w Kościele są podmiotem misji. Encyklika ta stała się „magna carta” dzieł misyjnych.

LOGO KONGRESU: Nawiązuje do drzwi kościoła, który jest otwarty dla wszystkich. Logo wieńczy krzyż Chrystusa; Tego, który jest zawsze głoszony jako Zbawiciel świata.  Na środku logo napis: „IV Krajowy Kongres Misyjny” oraz data Kongresu. W centrum znajdują się zarysy kontynentów, na jakie zostają posłani polscy misjonarze. Po bokach, niczym skrzydła drzwi znajdują się karty Ewangelii. U dołu hasło Kongresu.

PROGRAM:

  • 12 czerwca 2015 r. – konferencja naukowa na UKSW w Warszawie
  • 13 czerwca 2015 r. – spotkanie kongresowe dzieci, młodzieży i dorosłych
  • 14 czerwca 2015 r. – uroczysta Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie oraz Msze św. we wspólnotach parafialnych

szcezgółowy program można pobrać TUTAJ

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal