25 III 2021 - Eucharystia – Ofiara Chrystusa i Kościoła

„Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w Ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z jego całkowitym ofiarowaniem się, i nabierają w ten sposób nowej wartości” (KKK 1368).

Słowo „ofiara” nie jest dzisiaj zbyt popularne. Ofiara kojarzy się z rezygnacją z czegoś, z wyrzeczeniem. A to jest dla nas, współczesnych ludzi, dość trudne. Miłość nierozerwalnie łączy się z ofiarą. Gdy ktoś prawdziwie kocha, dla dobra ukochanej osoby jest w stanie poświęcić bardzo wiele.

Eucharystia jest Ofiarą Chrystusa i Kościoła. Jezus, poświęcił wszystko, oddał swoje życie, bym ja mógł żyć. Nie zawahał się, tak cenny jestem dla Niego. Mało tego, w każdej Eucharystii Jezus daje mi się cały. Jak mogę odpowiedzieć na taką miłość?

Św. Paweł pisze w jednym z listów: „...proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1). Podczas Mszy Świętej jest moment, w którym przynosimy i składamy Bogu nasze dary. Przynosimy chleb, wino i wodę i wraz z nimi składamy na ołtarzu samych siebie. W momencie, gdy komuś coś ofiarowuję, tracę do tego prawo, to nie jest już moją własnością. Ofiarując siebie Bogu wyznaję, że nie należę już do samego siebie, to On jest Panem mojego życia. W Eucharystii każda chwila mojego życia, każde wydarzenie, moje trudności i radości, praca i modlitwa, złączone z Ofiarą Jezusa nabierają zupełnie nowej wartości, nowego sensu, zyskują nową jakość. Zostają przemienione i uświęcone mocą Ducha tak, jak chleb i wino złożone na ołtarzu, stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

 

s. Martyna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal