09 IV 2021 - Z listu na założenie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Z Listu Sł. B. Abpa W. Kluczyńskiego na okoliczność założenia Zgromadzenia Sióstr od Aniołów: 

„[…] U stóp tego krzyża oddaję Was Panu, Siostry najmilsze, wprowadzam Was do Jego Boskiej szkoły, żebyście się w niej należycie przygotowały do zabliźnienia ran społecznych, ran Kościoła, żebyście  Waszym  braciom  i  siostrom  w  Chrystusie  torowały  drogę  do  prawdy  i  cnoty  –  do  Nieba.  Dziś  jeszcze  słabe  Wasze  siły i szczupłe to anielskie grono, lecz wierzę, iż da Bóg, rozpleni się ono i rozrośnie jak owo ziarno gorczyczne i przeobrazi się w olbrzymie drzewo. Stójcie tylko przy Panu!

Opiekę macie najlepszą, bo oto w imieniu moim Matka Bronisława będzie odtąd Waszą przełożoną, matką duchowną, Mistrzynią. Otoczą Was zastępy Aniołów i Królowa Niebios ze swym Oblubieńcem Józefem św. będą strzec umysłów i serc Waszych i czuwać nad Wami. […]”

Wilno, 31 marca 1889 r.

Krzyż - dar ks. abp. Wincentego Kluczyńskiego na założenie Zgromadzenia Sióstr od Aniołó

W kościele św. Jerzego w Wilnie, w kaplicy św. Józefa została odprawiona Msza na założenie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal