20 IV 2020 - Aniołowie Zmartwychwstania - wtorek Trzeciego Tygodnia Wielkanocneg

Tekst: “Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział»”. Mk 16, 1-7

“Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym”. Łk 24, 5-9

Prośba: o łaskę spotkania z Jezusem w swoim sercu.

  1. “Powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi” Kobiety galilejskie zostały wybrane przez Boga na świadków Zmartwychwstania Jezusa. Aniołowie obecni przy grobie bardzo jasno określają, jak one mają dalej przekazywać wiadomość. Nie bez znaczenia jest wyróżnienie Piotra spośród grona uczniów. W tym momencie nie chodzi o to, że był on najważniejszym, że miał być skałą, przewodnikiem innych. W czasie męki Chrystusa to właśnie on okazał się najsłabszym, najmniej spójnym, dojrzałym. Jeszcze w czasie ostatniej wieczerzy zapewniał, że jest gotów oddać życie za Mistrza. Kilka godzin później kilkukrotnie się Go wyparł. Nie wiemy gdzie przebywał, gdy krzyżowano Jezusa, składano Go do grobu. Jak Piotr przeżył ciszę szabatu? Może wcale nie był tak daleki od rozwiązania, które wybrał Judasz. Bóg jeden wie, co działo się w jego sercu. I dlatego Anioł wyraźnie zaznacza, że Piotr musi dowiedzieć się o Zmartwychwstaniu. Ale także o tym, że jest oczekiwany w Galilei. Że Jezus będzie tam na niego czekał. Tak, jak Jezus wyprzedzał uczniów w drodze do Jerozolimy, tak teraz idzie przed nimi. Chce dać czas Piotrowi, pozwolić mu zebrać się w sobie, wrócić do siebie po tym, jak zawiódł przede wszystkim sam siebie. Dla Jezusa zdrada Piotra nie była zaskoczeniem. To Piotr miał o sobie dużo lepsze zdanie niż mógłby. Czy odnajduję się w historii Piotra? Jak zachowuję się po popełnionym grzechu? Jakie myśli się wtedy pojawiają? Czy wierzę, że Bóg kocha mnie z moim grzechem?
  2. “Przypomnijcie sobie, jak wam mówił” Obecność anioła obok nas ma wielkie znaczenie. Anioł Stróż ma za zadanie przede wszystkim prowadzić mnie do zbawienia. Jego opiece podlega nie tylko dusza, ale też moje ciało. Jest on świadkiem mojego życia, towarzyszem od samego początku. Ponieważ jest stworzeniem duchowym, nie podlega ograniczeniom ciała. Jego inteligencja jest też doskonalsza. Anioł niczego nie zapomina i świetnie wyciąga wnioski z różnych sytuacji. Kobiety przy grobie nie rozumiały w pierwszym momencie co się tam wydarzyło. Dopiero, gdy aniołowie pomogli im przypomnieć sobie słowa Jezusa, zrozumiały sens wydarzeń. Odczytały znaki zewnętrzne i pojęły co one oznaczają. Weszły w logikę Boga. Mój anioł też chce mi pomagać w odczytywaniu woli Bożej. Będzie mi przypominał Boże obietnice, wskazówki, Słowa Boga, które poruszyły moje serce. Powierzając się każdego dnia jego opiece mogę mieć pewność, że będzie mnie prowadził drogą zbawienia. Pewnie nie będzie ona najłatwiejsza, ale pewna. Jakie Słowo Boga chcę dzisiaj nosić w sercu?
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal