29.IV 2021 - Modlitwa o powołania kapłańskie

Trwamy w tygodniu modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Nasza modlitwa w tych intencjach jest bardzo ważna. Z roku na rok coraz mniej osób wybiera drogę życia poświęconego Bogu i Kościołowi. Jednak warto pamiętać, że cały Kościół jest wspólnotą kapłańską, której strukturę tworzą kapłaństwo chrzcielne i kapłaństwo urzędowe (KKK 1132). Każdy ochrzczony jest uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. On jest naszą Głową, my jesteśmy Jego Ciałem. Przez chrzest zostaliśmy włączeni do Ludu Bożego. Jezus ceną swojej Krwi nabył nas sobie na własność, nas, którzyśmy kiedyś byli „nie-ludem” teraz zaś stanowimy „wybrane plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty” (por. 1 P 2,9n).

„Ojciec namaścił Jezusa Chrystusa Duchem Świętym i ustanowił Kapłanem, Prorokiem i Królem. Cały Lud Boży uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają” (KKK 783). Cały Lud Boży… Jeśli jesteś ochrzczony, to zdanie dotyczy właśnie ciebie. Ty też jesteś posłany, Bóg powierza ci misję. W Tobie mieszka ten sam Duch, którym został namaszczony Jezus. Pozwolisz Mu działać w twoim życiu?

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal