Tajemniczy Świat Aniołów

Konferencje anielskie ks. Piotra Prusakiewicza CSMA
nagrane podczas rekolekcji ewangelizacyjnych "Tajemniczy Świat Aniołów" 
w Glasgow 2013 r.

Z a p r a s z a m y  d o  p o s ł u c h a n i a.

"Najwierniejszy przyjaciel człowieka - Anioł"

 

"Szatan i metody jego działania"

 

"Jak być w kontakcie z Aniołami"

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal