10 V 2021 - Maryja w życiu s. Wandy cz. 2.

Kolejny fragment z Dzienników s. Wandy:

Jeszcze przez chwilę modliłam się w Ostrej Bramie, polecałam Matce Najświętszej wszystkich po kolei, których tylko pamiętać mogłam. Na koniec, gdy już trzeba było odchodzić, oświadczyny były i Najukochańszego, i Niepokalanej, że mnie mocno kochają i dlatego tęsknota będzie jeszcze wzrastała. Tęsknota ostatnia polegać będzie na zrozumieniu coraz bliższym nas, znaczy całego Ogromu Majestatu i potrzeba przynaglać siebie do zdobycia cnót i cnót heroicznych, żeby się upodobnić do aniołów, a przez to do Oblubieńca. Po takim oświadczeniu Bożym powstała w duszy przeogromna potrzeba czystości serca i pragnienia przelania innym duszom tego zrozumienia o nieskalaności i świętości Jezusa i Maryi, o zaszczytnym stanowisku zakonnicy.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal