19 V 2021 - miłość do Jezusa Eucharystycznego

1 grudnia. Pierwsza niedziela miesiąca

[88] Miłość ku Panu Jezusowi przynagla, aby w każdą pierwszą niedzielę miesiąca pójść do stóp tabernakulum, aby tam w zjednoczeniu z Jezusem modlić się do Ojca Niebieskiego za cały świat. Poszłam więc dziś do kościółka św. Józefa  na godzinę czwartą po południu, gdzie się zbierają wszystkie członkinie koła eucharystycznego na adorację Najświętszego Sakramentu, i tam w czasie tej adoracji otrzymałam wielką łaskę. Pan Jezus mówił do mnie. Mówił, co Go przynagla do tego, że pozostaje wciąż z nami, pomimo zła, jakie się szerzy wśród świata. Wszak mógłby odejść, opuścić swe przybytki, jak kiedyś opuścił krainę Gerazy , która będąc zbyt materialna, kazała Mu opuścić tę ziemię. Ale Pan Jezus mówi, że bardzo nas wszystkich umiłował i dlatego nie odejdzie od nas, zostanie do końca, będzie nas w cierpieniu wspierał, pocieszał, [89] goił rany. W zamian za to niczego więcej nie żąda, tylko miłości podobnej, miłości ofiarnej, wypływającej z zaparcia się siebie na rzecz bliźnich naszych. Mówił jeszcze, że łaskę tę, że Pan Jezus pozostaje w niedoli naszej, że nas nie opuszcza, mamy sobie wielce cenić i głęboko zapisać w sercu swoim. Nie marnować, lecz dobrze korzystać z tych łask, jakie Bóg w ostatnich czasach nam daje. O, jakie to wielkie łaski! Te próby, doświadczenia w cierpieniu – to żniwo na żywot wieczny – mówi Pan Jezus do mnie na tej adoracji. – Proś, Helu, Ojca Mego, przez zasługi Mej Męki, aby wszyscy grzesznicy, nawet poganie i Żydzi, jak najprędzej zwrócili się do miłosierdzia wypływającego z ran Moich.

 

 

W Wilnie istniał kościółek pwz. św. Józefa, tzw. Kaplica Dobroczynności przy ul. Wileńskiej 23, obecnie – Vilniaus g. 22. Kościółek św. Józefa został znacjonalizowany w 1949 r., więc wg uprawnienia Kurii Wileńskiej z 1949.09.22 zabrano paramenty. Siostra Irena Barwicka zanotowała: ,,W tej to kaplicy nasze koło Eucharystyczne miewało swoje comiesięczne adoracje do 1941”.

 

 

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal