27 V 2021 - Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Od 2013 roku w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego Kościół obchodzi Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dziś w kolekcie podczas Mszy Świętej modlimy się, „aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania”.

Zatrzymało mnie dziś słowo szafarz. W Nowym Testamencie słowo to pojawia się 4 razy. Dziś praktycznie się go już nie używa. Kim jest szafarz? Słownik języka polskiego podaje nam kilka znaczeń. W dawnej Polsce był specjalny urząd szafarza, który zarządzał finansami państwa lub miasta. Ale też szafarzem można nazwać każdego, kto ma zadanie rozdawania jakichś dóbr lub zarządzania nimi. Warto podkreślić, że szafarz nie rozdaje własnych dóbr, one nie należą do niego. Szafarz jest tym, któremu ktoś zaufał na tyle, że powierzył mu swoje dobra, by nimi zarządzał.

„Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny” (1 Kor 4,1n) - napisał św. Paweł. Wygląda na to, że wierność jest powinnością szafarza. O to chcemy się dziś modlić, aby wszyscy, którzy przyjęli sakrament święceń, byli wierni Chrystusowi i wiernie pełnili swoją służbę, „aby wszyscy, którzy są z Ludu Bożego osiągnęli zbawienie” (KKK 859). Logika łaski jest taka, że nikt sam nie może jej sobie wziąć, nikt nie może jej sam sobie udzielić, musi być ona dana i ofiarowana. Zakłada to szafarzy łaski, upoważnionych i uzdolnionych przez Chrystusa. Od Niego biskupi i prezbiterzy otrzymują misję i „świętą władzę” działania in persona Christi Capitis (w osobie Chrystusa Głowy) (por. KKK 875).

Podziękuj dziś Jezusowi za tych, dzięki którym otrzymujesz rozgrzeszenie, za tych dzięki którym sam Jezus przychodzi do ciebie pod postacią chleba, za tych, którzy w imieniu Jezusa Ci błogosławią. Podziękuj za wszystkich, którzy w twoim życiu byli i są szafarzami Bożej łaski.

s. Martyna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal