14 VI 2021 - Kapłan i zakony w notatkach s. Wandy cz. 2

Słowa Pana Jezusa o kapłaństwie do siostry Wandy:

„Nie wyście Mnie wybrali, alem Ja was obrał. Więcej dałem, więcej ukochałem, więcej przebaczam, więcej żądam ofiary, a w Królestwie Moim – pierwszeństwo”.

(Marzec 1941)

„Najbardziej umiłowałem kapłanów, i to kapłanów dziewiczych. Muszą konać w pragnieniu męczeństwa. Trzeba wyryć w duszach kapłańskich cenność kapłaństwa i znaczenie w wyjątkowych łaskach Bożych. Każdy kapłan jest umiłowany przez Nas – Trójcę Świętą. I naznaczony Krwią Zbawiciela, po czym zawsze poznasz”.

„Ukryję w Ranie Swego Serca tych wszystkich, którzy współdziałać będą z Moimi łaskami. A tym, co swoje zmysły ujarzmią, będę rozkoszą w ich sercach?. (Tu rozumiem życie zakonne – przyp. S. Wandy).

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal