05 VII 2021 - Pierwsze kroki w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów cz. 1.

W lipcu przypatrzymy się pierwszym krokom s. Wandy w Jej Rodzinie Duchowej – Sióstr od Aniołów. Zapraszam.

Przyjście s. Wandy do Zgromadzenia, a może lepiej – jej droga do Zgromadzenia była dość trudna i przeznaczona tylko dla wytrwałej i słuchającej Boga dziewczyny.

Kiedy w 1924 r. w lipcu przyjechała do Wilna do Zgromadzenia i odbyła trzydniowe rekolekcje na ul. Trockiej pod przewodnictwem M. Konrady Iżyckiej – nie została przyjęta do kandydatury. Wczytując się w ówczesne Konstytucje Sióstr łatwo zauważyć, ze Wanda nie była przygotowana do przyjęcia. W Konstytucjach z 1889 r. w rozdziale „Organizacja Stowarzyszenia” jest napisane, że: „17 Reg. Siostrą ścisłą może być tylko panna lub wdowa, która nasamprzód była zelatorką przez dwa lata, a potem nowicjuszką przez rok cały, następnie zaś wykonała cztery następujące śluby: ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i milczenia, nieścisłe od takowych są wolne”. S. Wanda nie była w ogóle jeszcze zelatorką, a również nie miała odpowiedniego wieku, żeby być przyjęta do nowicjatu. W 1924 r. miała dopiero 17 lat. W Konstytucjach w p. 33 w Uwadze jest napisane: „Nowicjuszka powinna mieć przynajmniej 18 lat skończonych”. Dlatego też Siostry zaproponowały jej kursy wieczorowe uzupełniające szkołę powszechną.

Opr. A. Bronakowska

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal