100 rocznica śmierci o.Wincentego

16 kwietnia 1929 roku, z honorami państwowymi i kościelnymi powrócił do umiłowanego Wilna po ziemskich trudach i pośmiertnej tułaczce jego wielki syn – wychowawca wielu kapłańskich pokoleń, założyciel Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, arcybiskup największej w historii Kościoła metropolii mohylewskiej – Ks. Wincenty Kluczyński!

Wówczas, było to przysłowiowe „5 minut” na splendor ludzkiego szacunku. Wtedy właśnie był na ustach wszystkich Polaków. Dziś mało kto już pamięta, że kryją go mury wileńskiej katedry, ale nadszedł właściwy czas, by znowu Go sobie przypomnieć, bo właśnie 11 lutego 2017 roku upłynęło 100 lat od jego śmierci!

Z Nieba patronuje swym duchowym córkom, które za jego wskazaniem idą za swoim Oblubieńcem, torując światu drogę do zbawienia…, opiekuje się także swym umiłowanym miastem, pomoże więc każdemu, kto Jego wstawiennictwu u Boga, powierzy swój los.

Modlitwa

Boże Ty sprawiłeś, że ks. abp Wincenty Kluczyński
był przepełniony gorliwością o Twoją chwałę
i duszpasterską troską o zbawienie każdego człowieka.

Za jego wstawiennictwem udziel mi łaski …, o którą proszę.

Przemieniaj także moje serce
i uzdalniaj do dzielenia się Twoją miłością
ze wszystkimi braćmi i siostrami.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

(za zgodą Kurii Biskupiej w Witebsku z dn. 24 05 2016 (Nr 68/05/2016)

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal