"Abp W. Kluczyński - w przededniu procesu beatyfikacyjnego" - konferencja naukowa

9 lutego 2019 roku w domu głównym Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Konstancinie – Jeziornie odbyła się konferencja pt. "Abp W. Kluczyński - w przededniu procesu beatyfikacyjnego". Konferencja była zorganizowana z okazji kolejnej rocznicy śmierci Sługi Bożego Abp. Wincentego Kluczyńskiego. Gościem honorowym spotkania był bp Oleg Butkiewicz z Witebska na Białorusi, który przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji rychłej beatyfikacji sł. Bożego abpa Wincentego Kuczyńskiego oraz przybyli kapłani, rodzina Kluczyńskich, zelatorzy, współpracownicy i przyjaciele sióstr od Aniołów oraz licznie zgromadzone siostry.

Podczas spotkania zostały przedstawione tematy: „Syntetyczna biografia abpa W. Kluczyńskiego
w kontekście uwarunkowań społeczno-politycznych” – prelegent dr A. Mroczek z Konstancina - Jeziorny; „Szarkowszczyzna czasów młodego Wincentego Kluczyńskiego” – prelegent dr J. Ławrinienko z Witebska na Białorusi; „Oryginalność posłannictwa Sióstr od Aniołów w kontekście uwarunkowań historycznych” – prelegent prof. K. Łatak z Krakowa; „Niełatwe aspekty posługi pasterskiej arcybiskupa Wincentego Kluczyńskiego w archidiecezji Mohylowskiej” - prelegent lic. Demyan Yatskov z Gródka na Ukrainie; „Zasób dokumentów archiwalnych przygotowanych do prowadzenia procesu abpa W. Kluczyńskiego”- mgr M. Cichoń z Wilna; „Historia dotychczasowych starań o chwałę ołtarzy dla abpa W. Kluczyńskiego”- prelegent dr O. Byś z Kamieńca Podolskiego.

Mamy nadzieję, że materiały z konferencji wkrótce zostaną opublikowane.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal