Modlitwa

W życiu wewnętrznym O. Założyciel mocno akcentował, by praca nad własnym uświęceniem poprzedzała pracę apostolską.

Zachęcał ćwiczenie się w budzeniu w sobie wiary żywej, która utrzymuje nas ciągle w obecności Bożej, sprawia, że każdą okoliczność przyjmujemy jako wprost z Jego ręki, każdą czynność pod Jego okiem i dla Niego, według Jego woli, jak najlepiej spełniamy. Żywa wiara potęguje, ulepsza, doskonali i uświęca działalność zewnętrzną. Jej pogłębieniu ma służyć określona przez Matkę Bronisławę praktyka „Straży serca”, która umożliwia spełnianie każdej czynności ze względu na Boga i dla Jego chwały.

Ogromne znaczenie ma stopień wyrzeczenia się siostry, który determinuje stopień jej użyteczności apostolskiej – „siostry od Aniołów powinny sobie upodobać w krzyżu Zbawiciela”.

W swojej postawie siostry starają się zabiegać, w/g słów Ewangelii, o „cichość gołębią” i „roztropność wężową”.

Duch posłuszeństwa i poświęcenia dla Kościoła i Stolicy Apostolskiej przyświeca codziennym wysiłkom sióstr.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal