Cherubini na straży Raju - wtorek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Tekst: Do niewiasty powiedział: «Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą». Do mężczyzny zaś Bóg rzekł: «Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść -

przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!» Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki». Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubów i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia.” Rdz 3,16-24

 

Prośba: o uzdrowienie mojego obrazu Boga.

 

  1. Ewa - żyjąca. Bóg nie wymierza kary pierwszym ludziom. Pozwala jedynie, żeby doświadczyli konsekwencji swojego wyboru. Na tym polega prawo wolności. Kobieta przede wszystkim doświadczy trudu i bólu związanego z rodzeniem i macierzyństwa, a także dominacji mężczyzny, od którego będzie oczekiwać miłości. W tej relacji najgłębsze pragnienia jej serca pozostaną niezaspokojone. On natomiast, zamiast panować nad materią będzie doświadczał jej oporu, ciągłego zmagania i niepowodzeń. Praca nie będzie dawała mu satysfakcji ani poczucia spełnienia. Pomimo tak dramatycznej zmiany ich sytuacji, życie się nie kończy. Kobieta otrzymuje imię Ewa, z hebrajskiego żyjąca. Imię w kulturze wschodu oznacza istotę człowieka, cel i sens jego życia. Zadaniem więc Ewy jest żyć i dawać życie. Dzisiaj zapytam siebie, czy ja nie oczekuję zbyt wiele od relacji międzyludzkich? Czy nie szukam w nich tego, czego człowiek dać mi nie może? Do kogo zwracam się ze swoim głodem miłości, bliskości? A jaki mam stosunek do pracy? Może trudno mi się w nią zaangażować, bo wciąż mi się wydaje, że nie daje mi dość satysfakcji? Kiedy czuję, że żyję?

  2. Bóg postawił cherubów. W środku ogrodu Eden rosły dwa wyjątkowe drzewa: drzewo życia, którego owoce zapewniały nieśmiertelność, oraz drzewo poznania dobra i zła. Ludzie mogli jeść owoce z tego pierwszego drzewa, a zakaz dotyczył drugiego. Oznacza to, że z natury swojej ludzie byli śmiertelni, ale dzięki pokarmowi od Boga uzyskiwali nieśmiertelność. Dostęp do tego drzewa stracili w momencie grzechu. Często postrzegamy to jako karę, ale w rzeczywistości był to akt miłosierdzia. Bóg usunął Adama i Ewę z Edenu, żeby nie żyli na wieki w takim stanie, do jakiego się doprowadzili. Bóg ma dla nas lepszą przyszłość, lepszą wieczność. Dlatego ustanowił Strażników Drzewa Życia, aniołów z połyskującymi mieczami - cherubów. Aniołowie żyją w ciągłej bliskości Boga, wypełniają Jego polecenia i adorują Go. Aby ludzie mogli tak przebywać z Bogiem, muszą przejść przez śmierć. Dla ludzi okazuje się ona wybawieniem od choroby, przemocy, bólu, staje się nową bramą do Raju. Po śmierci anioł nie wita już z mieczem, ale wprowadza do Nieba, bo “zwycięzcy pozwolę jeść z drzewa życia, które znajduje się w raju Boga” (Ap 2,7). Tego pokarmu możemy kosztować i za życia na ziemi, przyjmując Ciało Chrystusa, który stał się dla nas pokarmem na życie wieczne (J 6,54). Jaki jest mój obraz Boga? Jak najczęściej o Nim myślę? Jakie uczucia przeważają w relacji z Nim? Jak odbieram trudne sytuacje, które mnie w życiu spotykają? Powiem o tym otwarcie Jezusowi...

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal