Kuszenie Jezusa na pustyni - wtorek III tygodnia Wielkiego Postu

Tekst: “Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Odrzekł mu Jezus: «Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu”. Mt 4,1-11

 

Prośba: o pokój serca w zmaganiu się z pokusami.

 

  1. Tam kusił Go diabeł. Jezus konsekwentnie szuka, zbliża się do człowieka. Od momentu Wcielenia, przez przyjęcie na Siebie ludzkiej grzeszności i słabości w chwili chrztu, aż po kuszenie. Był poddany próbie, doświadczył wszystkiego co ludzkie, z wyjątkiem grzechu (Hbr 4,15). Pokusy to codzienność człowieka. Jezus podejmuje i zwycięża to, czemu uległ Adam. Pierwsze dwie pokusy to udowodnienie swojej tożsamości przez cudowne zaspokojenie podstawowej potrzeby, jaką jest głód i uczynienie czegoś spektakularnego. “Jeśli jesteś Synem Bożym”... To warunek, który i my często stawiamy Bogu: jeśli istniejesz, jeśli jesteś dobry uzdrów, zlikwiduj wojny, prześladowania, głód, uczyń Kościół nieskazitelnym; dowiedź swojej boskości czymś nadzwyczajnym. Trzecia pokusa dotyczy zabezpieczenia wiary ludzką siłą. Nam też marzy się państwo, które w swoje prawa ma wpisaną Ewangelię, które stoi na straży chrześcijańskich wartości. Jezus jednak jasno pokazuje, że nie o to chodzi. Jego Królestwo nie jest stąd, a Jego władza pochodzi od Boga, a nie od ludzi. Z tymi pokusami Jezus spotykał się jeszcze wiele razy w czasie swojej działalności (gdy chciano obwołać go królem, czy ze strony Piotra nie rozumiejącego Jego misji). Odpowiada jednak na nie: “Idź precz szatanie!”. Jakie emocje wzbudza we mnie dzisiejsze Słowo? Z jakimi pokusami najczęściej się mierzę? Na czym polega ich istota? Czy zdarzyło mi się wystawiać Boga na próbę?

  2. Zbliżyli się do Niego aniołowie i służyli Mu. Jezus wygrywa konfrontację z szatanem stosując potrójną broń. Po pierwsze jest we wspólnocie, stałej łączności z Ojcem i Duchem Świętym, nie walczy sam, co daje mu odwagę, siłę i spokój. Po drugie nie dyskutuje z szatanem, ale odpiera pokusy cytując Pismo Święte, a więc słowa samego Boga. Po trzecie neutralizuje pokusy od razu, kiedy tylko się pojawiają, odrzucając wszelkie kompromisy. Są to wskazówki dla nas, jak możemy radzić sobie w naszymi pokusami. Wielką pomocą może być też obecność aniołów, którzy według Ewangelisty Marka służyli Jezusowi przez całe 40 dni Jego przebywania na pustyni (Mk 1,13). Aniołowie są skupieni wokół Jezusa i ściśle podporządkowani Jego misji. To On jest centrum ich świata (KKK 331), ich Królem. Ze względu na Chrystusa oni chcą pomagać także nam w przyjęciu Zbawienia. Wiara w istnienie aniołów jest dogmatem wiary. Więc skoro Bóg dał nam ich za towarzyszy, warto pozwolić im zbliżyć się do nas i zaprzyjaźnić się, rozpocząć świadomą współpracę. Święty Jan Bosko zachęcał tymi słowami: “Wzywaj swego Anioła Stróża w chwili pokusy, gdyż bardziej on chce ci pomóc, niż ty chcesz jego pomocy”. Mogę to zrobić już dzisiaj. Jakie ja ma sposoby na radzenie sobie z pokusami? Czy czasem argumentuję swoje decyzje tym, co mówi Biblia? Jak wygląda moja relacja z Aniołem Stróżem? W czym on może mi dzisiaj pomóc?

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal