EFFATHA - Sekretariat ds. Wschodu


W ramach dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów sekretariat ds. Wschodu „Effatha” powstał w 1996 r. Jest zachętą do otwarcia ludzkich serc na potrzeby Kościoła na Wschodzie i troskę o jego odbudowę zarówno duchową jak i materialną. Dzięki pomocy wielu ludzi o otwartych sercach Siostry pracujące w krajach byłego Związku Radzieckiego mogą służyć tamtejszej ludności i pomagać w podtrzymywaniu wiary katolickiej w ich sercach.

Siostry podejmują głównie pracę wychowawczą, katechetyczną, pielęgniarską. Są  prawnikami, psychologami, organistkami, zakrystiankami.

Pragnienie Boga wśród ludzi, którym wmawiano, że Bóg nie istnieje i których za jakiekolwiek przejawy religijności surowo karano, jest wielkie. Siostry prowadzą katechezę wśród różnych grup wiekowych.

W Wilnie

Siostry katechizują w szkołach i przy parafii: dzieci, młodzież, dorosłych. Oprowadzają po Wilnie grupy przybliżając historię i tradycję Wilna jak i całej Litwy. Organizują dni skupienia, rekolekcje „wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży.

W Nowej Wilejce

Siostry prowadzą świetlicę „Dom który czeka”, katechizują dzieci i młodzież, organizują dni skupienia, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, prowadzą grupę teatralną dzieci i młodzieży.

W Rudominie

Siostry prowadzą świetlicę dla dzieci „Kropla nieba”.

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA RODZINY W NOWEJ WILEJCE

W latach 2017-19, dzięki Bożej łasce i zaangażowaniu wielu osób, dokonaliśmy rekonstrukcji budynku, który pierwotni służył za kaplicę parafii św. Kazimierza, później plebanie, następnie szpital. Będzie służył społeczeństwu jako Centrum Kształcenia Rodziny (CKR). Odbywają się tam szkolenia, warsztaty, rekolekcje dla rodzin; działają gabinety pomocowe: logopedy, psychologa, psychoterapeuty, pracownika socjalnego. Przygotowujemy się do otwarcia katolickiego przedszkola. Proces jego rekonstrukcji tudzież obecnego przeznaczenia monitoruje strona: www.centrumrodziny.com.pl
Tutaj zaledwie kilka ujęć niedawnej historii 

2. DOM DLA GOŚCI CKR

Ciągle poszerzamy przestrzeń dla  CKR, rekonstruując stary barak na rzecz bazy noclegowej dla rodzin - uczestników zajęć organizowanych w CKR.

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy udział finansowy w realizacji projektu, w 2020 roku rozpoczęliśmy rekonstrukcję i osiągnęliśmy stan surowy zamknięty. W niełatwym czasie pandemii, by ukończyć I etap prac wielu Ludzi Dobrej Woli m.in. z Polski, USA, Szwajcarii, miało swój finansowy wkład. Niech Dobry Bóg, który nie daje prześcignąć się w hojności, wynagrodzi choćby najdrobniejszy gest wsparcia. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie i ofierze Mszy Św. każdego 19-tego dnia miesiąca, która sprawowana jest w intencji naszych Dobrodziejów.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które przybliżają proces przebiegu rekonstrukcji.

Siostry posługują jako katechetki, zakrystianki, organistki. Organizują spotkania modlitewne, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin.

W Kamieńcu Podolskim

Siostry pracują w Caritasie, katechizują dzieci i młodzież, opiekują się studentkami mieszkającymi w internacie Caritas, prowadzą spotkania Pro-life, pracują w Sądzie Diecezjalnym.

W Winnicy

Siostry pracują przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego i parafii św. Franciszka z Asyżu: katechizują dzieci, młodzież i dorosłych; posługują w zakrystii, jako organistka, pracują w przedszkolu, opiekują się chorymi. Organizują rekolekcje, dni skupienia dla młodzieży, dorosłych i małżeństw, wyjazdy wakacyjne. Prowadzą spotkania i zajęcia psychologiczne z dziećmi i dorosłymi potrzebujących takiej pomocy.

W Żytomierzu

Siostry prowadzą rodzinny dom dziecka; zajmują się również pracą katechetyczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, udzielają pomocy psychologicznej dla potrzebujących.

W Moskwie

Siostry pracują w Dobroczynnej fundacji „sztuka Dobra” «Искусство добра» (лат. De Boni Arte).

Misja fundacji: okazać pomoc nie tylko materialną, lecz przede wszystkim duchową wszystkim potrzebującym, przygotować ludzi na spotkanie z Bogiem poprzez sztukę i muzykę, okazać również pomoc socjalną. Wszystkie sfery działalności dążą do zachowania oraz krzewienia prawdziwych chrześcijańskich wartości w rosyjskim społeczeństwie.

W Surgucie

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal