Modlitwa za wstawiennictwem s.Wandy

Boże, który s.Wandzie ze Zgromadzenia Siostr od Aniołów,
dałeś szczególny przywilej uczestniczenia w męce Twojego Syna
i ofiarowania swego cierpienia w intencji kapłanów,
przez jej wstawiennictwo, zechciej udzielić łaski ..., o którą gorąco Cię proszę,
a nade wszystko naucz mnie uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa
i wspierać kapłanów w ich apostolskiej posłudze. Amen

Za wiedzą Kurii Metropolitarnej Warszawskiej z dnia 8.01.2014/Nr31/D/2014.

O otrzymanych łaskach prosimy informować listownie:
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
ul.Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal