20 X 2020 - Anioł - Posłaniec

Aniołowie – jako duchy - są niewidoczni, niedostrzegalni. Służąc Bogu, koncentrują się wyłącznie na Nim oraz na Jego zbawczym planie względem nas.

Biblia określa Aniołów hebrajskim słowem mal’ach, czyli posłaniec. Słowo to skupia naszą uwagę na treści posłania, na samym posłaniu, a nie na postaci Anioła.

KKK 329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "«Anioł» oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak nazywa się ta natura? - Duch. pytasz o funkcję? - Anioł. Przez to, czym jest, jest duchem, a przez to, co wypełnia, jest aniołem". W całym swoim bycie aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18,10), są wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103,20).

Słowo "anioł" (po grecku: "idący", "posłaniec") to właśnie nic innego jak nazwa sprawowanego urzędu, funkcji. Prawdziwą naturą „anioła” jest duch. Różnicę tę wyjaśniał dokładnie św. Izydor z Sewilli (VI/VII w.), który większość poglądów w kwestii aniołów przejął właśnie od św. Augustyna: „Nazwa aniołów jest ich zajęciem, nie naturą. (...) Kiedy bowiem są posyłani z niebios ku zwiastowaniu ludziom, z samego owego zwiastowania nazywają się posłami, to znaczy aniołami. Z natury bowiem są duchami. Wtedy zaś nazywają się aniołami, kiedy są posyłani”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal