29 X 2020 „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”

Melchizedek – kapłan znikąd. Nie był Izraelitą, a nazwany jest kapłanem Boga Najwyższego (por. Rdz 14,17). Biblia nic nie mówi na temat jego rodowodu, a przecież dla Izraelitów było to bardzo istotne. Nie wiadomo, skąd przyszedł. Pojawia się nagle i tak samo nagle znika. Według pozabiblijnej tradycji żydowskiej Melchizedek był niebiańskim wojownikiem i kapłanem. W Biblii wspomina go jeszcze tylko Psalm 110 i autor Listu do Hebrajczyków: „Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze” (Hbr 7,3).

Kapłaństwo urzędowe zaczęło się w Izraelu po nadaniu Prawa na Synaju. Do celu sprawowania kultu został wyznaczony jeden ród – Aarona (z pokolenia Lewiego). Nie trzeba było mieć „powołania”, kapłaństwo było dziedziczne. Jednak Jezus nazwany jest „kapłanem na wzór Melchizedeka”, nie na wzór Aarona. Jezus nie należał do żadnej kapłańskiej kasty. Kapłaństwo Chrystusa przynależy do nowego, zupełnie innego porządku, przewyższającego kapłaństwo Starego Przymierza. Boska godność Jezusa sprawiła, że jest On kapłanem na wieki. 

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal