05 XI 2020 - Ofiara Melchizedeka

W krótkiej wzmiance o Melchizedeku w Księdze Rodzaju widoczny jest niezwykły fakt. Otóż na powitanie Abrama Melchizedek jak czytamy „wyniósł chleb i wino” (14,18b). Z pozoru rzecz bez większego znaczenia. Abram wracał z pola walki, był utrudzony. Należało go posilić w drodze do domu. Niezwykłe jest to, że w tych darach widzimy pierwszą zapowiedź eucharystycznej Ofiary Chrystusa. To przekonanie znalazło swój wyraz w Kanonie Rzymskim, czyli uroczystej Modlitwie eucharystycznej używanej w liturgii podczas ważnych obchodów: „składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów, Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź Ofiary doskonałej”.

Co ciekawe, to spotkanie z Melchizedekiem wywiera niesamowity wpływ na życie Abrama. Tak o tym pisze Tadeusz Żychewicz w książce „Stare Przymierze”: „ze spotkania z Melchizedechem wychodzi Abraham oczyszczony. Ten sam człowiek, który niedawno frymarczył własną żoną w przewidywaniu korzyści materialnych, teraz odrzuca propozycję króla Sodomy, który w podziale ofiarowywał mu mienie pokonanych. A nawet i sprawiedliwie mu się ono należało. Mówi jednak Abraham królowi Sodomy: «Podnoszę moje ręce do Jahwe, Najwyższego Boga, który stworzył niebo i ziemię, że ani nitki, ani rzemienia do sandałów nie wezmę (...). Nic dla mnie». Kapłan i władca błogosławił, wyniósłszy naprzeciw chleb i wino. Coś dziwnego stało się z człowiekiem imieniem Abraham. Jakby starto mu z twarzy chciwość, która kiedyś stała się powodem popełnienia podłości. Jakby coś w nim przemieniono. Jakby zobaczył, że przecież można inaczej. Doprawdy: nie należy się dziwić żydowskim rabinom, że z taką niechęcią czytali także i ten fragment opowieści. Oni już wiedzieli, że kilkunastu wystraszonym i zagubionym ludziom w Wieczerniku pozostawiono w przymierzu Chleb i Wino. Jak Abrahamowi”.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal