18 II 2021 - Jezus Chrystus - Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Jezus Chrystus – Arcykapłan składający Ofiarę doskonałą

Każdy kapłan świątyni jerozolimskiej stając codziennie do wykonywania swej służby, wielokrotnie składał Bogu ofiary, które jak pisze autor Listu do Hebrajczyków „żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów” (Hbr 10,11), bo niemożliwe jest, by usuwała je krew cielców i kozłów (por. Hbr 10,4). Jezus zaś „przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani” (Hbr 10,12-14).

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „Ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem; dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo” (KKK 614).

Pierwszy człowiek przez swoje nieposłuszeństwo utracił przyjaźń z Bogiem. W następstwie tego faktu każdy grzech, który popełniamy, jest nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci. Przez nieposłuszeństwo Adama wszyscy stali się grzesznikami (Rz 5,19). Jezus „stał się posłusznym aż do śmierci” (Flp 2,8), przez co wynagrodził nadobficie nasze nieposłuszeństwo. „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; (…) Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,5-7). Pełnienie woli Ojca było dla Jezusa pokarmem i radością, było celem Jego życia. Jezus ofiarował nie tylko to, co miał, ofiarował samego siebie za nas. On jest Kapłanem i Żertwą ofiarną.

Wczoraj rozpoczęliśmy Wielki Post. Może warto uczestnicząc w wielkopostnych nabożeństwach zwrócić uwagę na ten właśnie aspekt ofiary Jezusa, na Jego posłuszeństwo Ojcu, posłuszeństwo niełatwe, posłuszeństwo, które wiele kosztuje, posłuszeństwo, które czyni nas „sprawiedliwymi” przed Bogiem (Rz 5,19) i które nas przywraca do jedności z Nim. Podziękujmy dziś Jezusowi za ten dar.

s. Martyna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal