Dzień 3 - Siostra Aniołów - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Siostra Aniołów

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy Aniołowie niosą nam Pisma święte – źródło naszego Odrodzenia i Różaniec święty – środek do naszego zbawienia. W tym domu, jak w Kościele, Nie opuszczaj mnie Aniele! Czuwaj zawsze przy mym boku, Nie odstępuj ani kroku I zasłaniaj ode złego, Uczyń to dla dobra mego! O, mój Aniele, ty mi rękę daj! Do jasnych źródeł, ty mię zaprowadź! Proszę mi pokazać wschodzących zórz Zmartwychwstające Królestwo dusz, A dbać [tj. drżeć] nie będę o uświęcenie własne, Będę spokojną spać.

Rozważanie Siostra Wanda Boniszewska oddała się Chrystusowi na własność w Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów. Idzie za Jezusem „bardziej z bliska”, w Zgromadzeniu, które ukryte przed światem jak Aniołowie, troszczy się o uświęcenie życia szczególnie kapłanów. Wzywa w trudnościach opieki swojego Anioła Stróża i swoim przykładem uczy nas, jak wzywać opieki anielskiej i Bożej pomocy każdego dnia naszego życia.

(chwila ciszy)

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Wandy Boniszewskiej

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal