Dzień 6 - Walcząca o uświęcenie kapłanów - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Dzień 6

 Walcząca o uświęcenie kapłanów

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

[Ofiaruj się] za wasze zgromadzenie w stosunku do moich synów [tj. by żyło misją ofiary za kapłanów]. Patrz na obrazek dusz kapłańskich, miotanych namiętnościami grzechów najobrzydliwszych, ale ofiara Mego Syna i Krew Przenajdroższa zmywa [to wszystko] i [dusza kapłana wówczas] lilią staje się niczym nie zaciemnioną – oto stanowisko kapłana.

 

Kapłan aniołem – czy Chrystusem?

Któż to? Anioł czy człowiek, czy Chrystus przy ołtarzu?

Potęgą – zdumiewa, słabością przeraża. Tak kapłan goreje miłością Bożą – związany z aniołem.

Raz z Chrystusem wśród obłoków na Taborze stoi,

Czasem na Golgocie wraz z Nim żółcią poi.

Czar złota go nie olśni, kajdany nie zmogą,

Hołd nie upoi, potwarz nie napełni trwogą,

Jeszcze dzielniejszy wyjdzie z tej próby ogniowej…

Od Chrystusa czerpie siłę, poświęcenie,

A gdy składa ofiarę za świata zbawienie,

Krople krwi własnej miesza do Krwi Chrystusowej!

 

Rozważanie

Siostra Wanda bezpośrednio i wielokrotnie pytana, dla jakiej misji została wybrana i dlaczego na swoim ciele nosi znaki męki Jezusa, zawsze odpowiada jednoznacznie: Dla uświęcenia kapłanów. Podkreśla znaczenie i wielkość daru kapłaństwa. Podkreśla też niebezpieczeństwo pokus i możliwość upadku. Za jej przykładem módlmy się za kapłanów. Prośmy Boga o kapłańskie powołania, by nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic.

(chwila ciszy)

 

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

*opracowanie tekstu ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Wandy

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal