18 III 2021 - Eucharystia – pamiątka ofiary Chrystusa

„Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem” (KKK 1362).

 

Jezus w Eucharystii zechciał utrwalić na wieki Ofiarę Krzyża. Podczas Ostatniej Wieczerzy rzekł do uczniów: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!” oraz „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19n). Podczas każdej Mszy Świętej zbieramy się wspólnie jako Kościół, by wypełnić polecenie Jezusa: „czyńcie to na moją pamiątkę”. Jednakże ta „pamiątka” nie jest zwykłym wspominaniem wydarzeń z przeszłości. Nie przychodzimy na Eucharystię po to, by sobie tylko przypomnieć, że dawno temu w Jerozolimie Jezus umarł na krzyżu. „Pamiątka” jest głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał względem ludzi. W liturgii stają się one w pewien sposób obecne i aktualne. W liturgii te Boże cuda „dzieją się”, „wydarzają się” w tej właśnie chwili, byśmy mogli według nich kształtować nasze życie.

Zatem „ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w której Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha, dokonuje się dzieło naszego odkupienia” (KKK 1364). Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są więc jedną ofiarą. „Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny” (KKK 1367).

Podczas każdej Mszy Świętej, jesteśmy zatem z Jezusem w Wieczerniku, stajemy na Golgocie obok Jego krzyża. Czy nasze myśli i nasze serce rzeczywiście są wtedy przy Nim? Bóg dokonuje dzieła odkupienia, chce w tym momencie udzielać nam owoców zbawczej ofiary swojego Syna. Czy jesteśmy na tyle obecni, by je z wiarą przyjąć?

 

s. Martyna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal