15 IV 2021 - Eucharystia - Uczta Paschalna

„Msza Święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii Ciała i Krwi Pana. (…) Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas” (KKK 1382).

Święto Paschy było jednym z najważniejszych świąt Izraela. Słowa „pascha” oznacza przejście. W czasie pierwszej Paschy krew baranka ocaliła Izraelitów przed Aniołem Śmierci, który zabijał wszystko, co pierworodne w Egipcie. Święto Paschy było pamiątką przejścia Boga, który ocalił swój lud, a także pamiątką przejścia ludu z niewoli do wolności. Ważnym elementem świętowania była uczta paschalna, podczas której spożywano baranka paschalnego, chleb niekwaszony oraz gorzkie zioła, a także odmawiano błogosławieństwo nad kielichem z winem.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do uczniów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15). A następnie ustanowił Eucharystię. Jezus wypełnił starotestamentalne tradycje, ale nadał im całkiem nowe znaczenie. Ciało Chrystusa wydane za nas jest barankiem paschalnym, wypełniło się słowo Izajasza, który mówił o Słudze pańskim, że będzie „jak baranek na rzeź prowadzony” (Iz 53,7). Krew Jezusa przelana za nas prawdziwie wybawia nas od śmierci. Uczta eucharystyczna jest nową Paschą.

Gdy uczestniczymy w Eucharystii jesteśmy świadkami Paschy Jezusa, Jego przejścia z tego świata do Ojca, ze śmierci do życia. W Komunii Świętej spotykamy się z Chrystusem zmartwychwstałym, który „został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7). W Nim dokonuje się nasze przejście z ciemności do światła, z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Jezus w każdej Eucharystii pragnie prowadzić nas do Życia. Czy Mu na to pozwolisz?

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal