07 VI 2021 - Kapłan i zakony w notatkach s. Wandy cz. 1.

         Cierpienie za kapłanów i zakony stanowi dominującą ideę w mistycznych przeżyciach s. Wandy. Jej notatki zawierają słowa Chrystusa i myśli przez Niego natchnione na ten temat niniejszy zestaw podaje stosunkowo skromną ich ilość, jednak z nadzieją, że to pozwoli na wyrobienie pewnego pojęcia.

Przedstawimy je w układzie chronologicznym.

*   *   *

W wyjaśnieniu tego zagadnienia może pomóc obraz, który Pan Jezus polecił namalować siostrze Wandzie. Ten obraz Pan Jezus wyjaśnił następująco:

„Kapłaństwo ściśle jest związane z Moim życiem w Krzyżu.  

 Pragnę, aby był odmalowany dla wzmocnienia kapłanów i wiary u wiernych Moich wyznawców”.

Kapłan – drugi Chrystus

 „Pomimo nędznej istoty twojej, nic Mnie nie powstrzymało od braterskiego wybraństwa i wcielenie się w Ciebie – kapłana. Nie odmawiam Ci pomocy żadnej, w pierwszym rzędzie łaski Nieba, światło, wiedza, miłość na ciebie spływają. Miej niezachwianą wiarę, ufność miej w krzyżu, bądź kapłanem według Mojej myśli i pragnień. Bądź ukrzyżowany światu, od krzyża się nie odrywaj. Toń stale w Mojej miłości, w pełnieniu woli Mojej, a w ofierze aż do zniszczenia. Stale umieraj sobie, jak Ja konam dla dusz, by im Niebo otworzyć. Pragnę przez ciebie nieść chwałę Ojcu Przedwiecznemu. Przez ciebie chcę stać się widzialnym dla wiernych i dla świata całego”.

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal