10.06.2021 - Jestem prorokiem Pana

Hebrajskie słowo „Mesjasz”, znaczy „pomazaniec”, „namaszczony”. Odpowiada ono greckiemu słowu „Chrystus”. W Starym Testamencie możemy spotkać obrzęd namaszczenia olejem kapłanów, proroków i królów. Oznaczał on wybranie przez Pana i poświęcenie do szczególnej misji. Jezus jest prawdziwie Pomazańcem Pańskim, namaszczony „Duchem świętym i mocą” (Dz 10,38) jest Chrystusem, a przez to także Kapłanem, Prorokiem i Królem. każdy z nas w sakramencie chrztu został namaszczony olejem krzyżma, wszczepiony w Chrystusa stał się uczestnikiem Jego kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji.

Uczestnictwo w funkcji prorockiej dokonuje się „przez nadprzyrodzony zmysł wiary, który jest zmysłem całego Ludu Bożego, świeckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym, gdy pogłębia jej rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa” (KKK 785). Ten nadprzyrodzony zmysł wiary (sensus fidei) jest darem Ducha Świętego, który sprawia, że „ogół wiernych (…) nie może zbłądzić w wierze” (LG* 12). Świeccy wypełniają swoją misję prorocką również przez ewangelizację, czyli głoszenie Chrystusa, świadczenie o Nim słowem, ale przede wszystkim swoim życiem pełnym wiary i miłości. Ta ewangelizacja jest szczególnie skuteczna przez to, że dokonuje się w zwykłych warunkach właściwych światu (por. KKK 905).

 

„Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą” - pisze św. Jan Apostoł (1 J 2,20). Słuchasz Ducha Świętego, który Cię namaścił? Jak pełnisz dzisiaj swoją prorocką misję?

 

s. Martyna

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal