Piątek z ...

20 XI 2020 - Syberia w naszej historii

Dziś wspominamy św. Rafała Kalinowskiego – Wilnianina, któremu za udział w powstaniu styczniowym Rosjanie wymierzyli karę śmierci, zamieniając ją na dziesięcioletnie zesłanie na Syberię.   Zobojętniałego religijnie, właśnie na Syberii dotknęła łaska nawrócenia. Tam też zdecydował  o wstąpieniu na drogę powołania zakonnego. 

13 XI 2020 - Ta, co w Ostrej świeci Bramie

Biskup wileński Wojciech Tabor powiesił nad Ostrą Bramą w Wilnie obraz Matki Bożej i oddał ją w opiekę Aniołom Stróżom 2-go października 1503 r. Gdy obraz zaczął słynąć łaskami i cudami, wybudowano dla niego kaplicę.  W tej to kaplicy, jak głosi tradycja, 10 lat modlił się ks. Wincenty Kluczyński, prosząc o światło w rozpoznaniu Woli Bożej. W czasie jednej z tych żarliwych modlitw w Ostrej Bramie, otrzymał znak, wewnętrzne olśnienie, łaskę jasnego rozeznania i wezwanie do założenia nowego Zgromadzenia.

06 XI 2020 - Zmarłym protektorom, dobrodziejom, sponsorom wieczne odpoczywanie racz dać Panie

Jeśli trwa oktawa modlitw za zmarłych, to o kim myśleć, jeśli nie o tych, którzy poprzedzili nas w łańcuchu pokoleń, którym zawdzięczamy życie, dar wiary, podanie ręki w trudnej chwili, czy choćby kawałek wspólnej drogi do Domu Ojca.  

Z pewnością na naszą wdzięczną pamięć zasłużyli: protektorzy, dobrodzieje, sponsorzy i jakkolwiek jeszcze by ich zwał, chodzi o tych, którzy udzielili nam mandatu zaufania, że materialne dobro, które nam poręczają, potrafimy tak zainwestować, by procentowało w dobrem duchowym, którego spragniony jest dzisiejszy świat.

30 X 2020 - Historia, odc. 2

Na okoliczność podwójnego jubileuszu naszej współzałożycielki -  Matki Bronisławy Stankowicz (1844-1929), który właśnie się skończył, odbyłyśmy pielgrzymkę na Żmudź, skąd pochodził ród Stankowiczów. Szczególnie zależało nam na odwiedzeniu miejsc znajomych Bronisławie, w których przebywała około roku, od upadku powstania styczniowego, do konfiskaty majątku, co było przyczyną rychłej śmierci jej ojca Jana, pochowanego na cmentarzu parafialnym w Kołtynianach (lit. Kaltinėnai).

23 X 2020 - Historia, odc. 1

Człowieczy los: „wędrówek za chlebem”, brutalnych wojen, przymusowych przesiedleń, etc. szczególnie w ostatnich czasach, bardzo rozproszył ludzkie gniazda. Człowiek, szukając choćby własnej tożsamości, szuka swych krewnych, z dużym mozołem składając, niczym puzzle, genealogiczne drzewa. Poznając własną rodzinę, a może i ród, próbuje zrozumieć siebie, bardziej poznaje swoje środowisko z którego wyrósł, w myśl starożytnego Cycerona: „Historia magistra vitae est”.

Strony

Subskrybuj RSS - Piątek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal