Piątek z ...

09 IV 2021 - Z listu na założenie Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

Z Listu Sł. B. Abpa W. Kluczyńskiego na okoliczność założenia Zgromadzenia Sióstr od Aniołów: 

05 II 2021 - Przedziwna troska św. Józefa

Ze wspomnień A. Gilewskiej:

29 I 2021 - Św. Józef - Pan tego domu i książe posiadłości

z autobiografii M.A. Gilewskiej:

15 I 2021 - Rok św. Józefa

Franciszek obecny rok ogłosił rokiem św. Józefa na okoliczność 150 -lecia zatwierdzenia przez Piusa IX nabożeństwa pt. „Cześć nieustanna Św. Józefa”. Miało to miejsce w dniu 20 stycznia 1856 r.

Siostry od Aniołów, od początku swego istnienia, mają szczególne nabożeństwo do św. Józefa; doświadczyły też wielu łask i cudów za Jego przyczyną. Będziemy je rozgłaszać, „aby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. » (2 Kor 4,15)

Oto pierwszy z wielu doświadczeń pomocy św. Józefa:

11 XII 2020 - Straż serca Matki Bronisławy Stankowicz - praktyka czuwania

Adwent to czas czuwania. Czujność jest domeną straży „wszelakiej maści”. Czym bardziej cywilizowany świat, tym więcej w nim straży; jest straż graniczna, pożarna, miejska, nocna…, ale jest też i straż serca! Cóż to takiego? To bardzo ważna zasada duchowego funkcjonowania anielskich sióstr. Tę praktykę zaleciła im MATKA BRONISŁAWA – współzałożycielka u zarania istnienia anielskiego zgromadzenia.    

04 XII 2020 - Kartka z kalendarza Anielskich Sióstr: 5 XII – rocznica śmierci s. Heleny Majewskiej

Ks. Sopoćko raportował o śmierci s. Heleny Siostrom Jezusa Miłosiernego:

„Umarła nagle. W dniu śmierci była rano w kościele, a po powrocie zajmowała się gospodarstwem, w południe prasowała (sobie czarną sukienkę), potem usiadła, zapytała, czy siostry odmówiły „Anioł Pański” i skonała.

s. Marcjanny Dajnowiec  wspominała:

Słyszałam, że przepowiedziała swą śmierć. "A cóż to takiego śmierć - z krzesła spadnę i umrę. "I tak było. Prasowała sobie sukienkę. Spytała. "Czy zmówili Anioł Pański, bo ja już zmówiłam. "Usiadła na krześle i skonała.

27 XI 2020 - Historia ukryta w obliczach

Listopad, a z nim czas wspominek – wypominek, mimo melancholijnej pogody, szybko zmierza do lamusa. Zostało zaledwie kilka dni, by w wyobraźni odtworzyć Oblicza, które miały wybitny wpływ na historię narodu, rodu, osoby, tudzież anielskiej wspólnoty. Ludzkie oblicze jest niejako zapisem przeżytego czasu. O twarzach pięknie śpiewa M. Bajor:

Twarze, twarze
Wciąż widzę wasze twarze
W ciszy łąk i zdań różańcu
Twarzy krąg
W niepowstrzymanym tańcu.

20 XI 2020 - Syberia w naszej historii

Dziś wspominamy św. Rafała Kalinowskiego – Wilnianina, któremu za udział w powstaniu styczniowym Rosjanie wymierzyli karę śmierci, zamieniając ją na dziesięcioletnie zesłanie na Syberię.   Zobojętniałego religijnie, właśnie na Syberii dotknęła łaska nawrócenia. Tam też zdecydował  o wstąpieniu na drogę powołania zakonnego. 

13 XI 2020 - Ta, co w Ostrej świeci Bramie

Biskup wileński Wojciech Tabor powiesił nad Ostrą Bramą w Wilnie obraz Matki Bożej i oddał ją w opiekę Aniołom Stróżom 2-go października 1503 r. Gdy obraz zaczął słynąć łaskami i cudami, wybudowano dla niego kaplicę.  W tej to kaplicy, jak głosi tradycja, 10 lat modlił się ks. Wincenty Kluczyński, prosząc o światło w rozpoznaniu Woli Bożej. W czasie jednej z tych żarliwych modlitw w Ostrej Bramie, otrzymał znak, wewnętrzne olśnienie, łaskę jasnego rozeznania i wezwanie do założenia nowego Zgromadzenia.

06 XI 2020 - Zmarłym protektorom, dobrodziejom, sponsorom wieczne odpoczywanie racz dać Panie

Jeśli trwa oktawa modlitw za zmarłych, to o kim myśleć, jeśli nie o tych, którzy poprzedzili nas w łańcuchu pokoleń, którym zawdzięczamy życie, dar wiary, podanie ręki w trudnej chwili, czy choćby kawałek wspólnej drogi do Domu Ojca.  

Z pewnością na naszą wdzięczną pamięć zasłużyli: protektorzy, dobrodzieje, sponsorzy i jakkolwiek jeszcze by ich zwał, chodzi o tych, którzy udzielili nam mandatu zaufania, że materialne dobro, które nam poręczają, potrafimy tak zainwestować, by procentowało w dobrem duchowym, którego spragniony jest dzisiejszy świat.

Strony

Subskrybuj RSS - Piątek z ...
Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal