godlo

Kongregace Sester od Andělů byla založena
31 března 1889 ve Vilniusu knězem Wincentem Kluczyńským, pozdějším arcibiskupem v Mohilevu (Mogilev),
spolu s M. Bronisławou Stankowiczovou.

Cílem kongregace je pomoc kněžím v práci s šířením a prohlubováním víry a křesťanského života v Božím lidu, obzvláště tam, kde obvyklá služba kněží je ztížena.

Aby se naše sestry lidem více přiblížily v apoštolské práci, nenosí jednotný řeholní oděv. Znamená to, že kongregace je bezhábitová.

Čtení z dnešního dne: Středa

2 Sam 7,4-17; Mk 4,1-20

Komentář k 2 Sam 7,4-17: Nátan otevírá Davidovi nové obzory. Teprve my, lidé Nového zákona, plně pochopíme. A doceníme?

Máte - li na srdci nějakou naléhavou prosbu, kterou byste chtěli svěřit našim modlitbám?

Můžete nám ji napsat. Prosbu můžete zaslat i anonymně.

Pište sem: sestryodandelu@seznam.cz

Proč zhasínáš světla, která jsi sám rozsvítil? - Phil Bosmans

RadioVaticana.cz, nejnovější články.


Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/zfeeder.php on line 60

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Křesťan se má vyznačovat radostí a nenechat se spoutávat formalitami

Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 GTM

Vatikán. „Nestydět se vyjádřit radost ze setkání s Bohem a nedistancovat se od lidu, který slaví, protože vnímá Boží blízkost“ – vybízel římský biskup ve svém kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Církev bude moci jít vpřed jenom radostným hlásáním evangelia, konstatoval papež.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Papež: Blahoslavenství jsou mnohem více než normy

Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 GTM

Vatikán. Dopoledne se ve vatikánské aule Pavla VI. za účasti asi sedmi tisíc lidí konala generální audience. Byla zahájena čtením osmera blahoslavenství z Matoušova evangelia (Mt 5,1-11), která papež František zvolil za téma nového cyklu středečních katechezí.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

„Stáří jako bohatství“ – první vatikánský kongres o pastoraci seniorů

Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 GTM

Vatikán. Jakou odpověď přináší církev na hojně diskutované stárnutí populace, častokrát popisované jako hrozba a méně jako příležitost? Těmto otázkám bude věnován první vatikánský kongres o pastoraci seniorů, který od středy do pátku organizuje Úřad pro laiky, rodinu a život.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

První kroky k portugalským Světovým dnům mládeže a panamská statistika

Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 GTM

Lisabon/Panama. Světové dny mládeže po loňské panamské etapě míří do Portugalska a tamní organizátoři podnikají první přípravné kroky. V dubnu do Fatimy připutují symboly těchto celosvětových setkání mladých lidí – dřevěný kříž a mariánská ikona, sdělil organizační výbor. V portugalské Coimbře se v těchto dnech konala první organizační schůzka, které se účastnil o. João Chagas, vedoucí sekce pro mládež vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Umění tlumočí Boží krásu - fórum Papežské teologické akademie

Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 GTM

Vatikán. „Duch svatý, konající Boží umělec“ – toto téma si zvolila Papežská teologická akademie jako vůdčí myšlenku svého X. Mezinárodního fóra, které v těchto dnech probíhá v Římě. Dvoudenní seminář je otevřen nejenom pro členy zmíněné akademie, ale též pro všechny zájemce, kteří se zaměřují na spojitost víry a teologie s uměleckou tvorbou.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Francie: Více než tisíc protikřesťansky motivovaných činů

Tue, 28 Jan 2020 23:00:00 GTM

Paříž. Poničené jesličky, mariánské sochy s uťatou hlavou, útok na autobus s poutníky. Ve Francii neuběhne ani týden, aby nedošlo k novým, protikřesťansky motivovaným činům, jejichž odsouzení nepřesáhne stránky regionálních deníků.


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/siostryo/www/cs/newsfeeds/includes/zfuncs.php on line 305

Jak se vatikánská stráž připravovala na případnou nacistickou invazi

Mon, 27 Jan 2020 23:00:00 GTM

Vatikán. Nová kniha italského historika a lékaře Cesara Catanantiho (Cesare Catananti, Il Vaticano nella tormenta, 1940-1944, Edizioni San Paolo, 2020) přináší dosud neznámé údaje o plánech na obranu vatikánských hranic i papeže Pia XII. v letech 1940-44, které v případě nacistického ohrožení stanovilo vedení tehdejší Papežské stráže.

powered by zFeeder

Téma týdne
Přestaňte si zoufat…
Tam, kde se zdá, že jsou všechny cesty uzavřené, Bůh může otevřít novou.
25. 1. 2020, OVA

„Už je to tady! Nebe sestupuje na zem! Pusťte ho do svých srdcí…“
Takto překládá výše uvedený citát (Mk 1,14-15) tzv. Parabible... 
Ježíš tak ohlašuje naplnění očekávání.
Zachránce, kterého lidé po dlouhé generace vyhlíželi, je tu.
Není třeba dál čekat a hledat jinde.
Bůh přichází mezi lidi, aby jim přinesl svobodu a život.
Tam, kde se zdá, že jsou všechny cesty uzavřené, otevírá novou.
V jeho mocné přítomnosti ztrácí svou ničivou sílu zlo, nespravedlnost,  lidská vina i smrt. 

Evangelium – přeloženo „radostnou zvěst“, jsme možná slyšeli už nesčetněkrát.
A je nám možná zatěžko uvěřit, že platí i dnes, tady, pro nás! 
Ježíš ale rozumí našim pochybnostem.
Přichází se dotknout našeho nejhlubšího nitra.
Chce sestoupit  do naší osamělosti, do lidské únavy, skepse, bolesti, strachu,
které nás někdy přepadají a vysávají naději.
Přichází se svou uzdravující přítomností, odpuštěním,
se světlem, které přemáhá temnotu srdce, otevírá novou cestu. 
Znovu nás vybízí: zvedni hlavu, řekni "ne" svým neustálým pochybám,
že pro Tebe Bůh nic nemůže udělat.
A věř evangeliu! 

Dej mu svou důvěru.
Jeho doteky jsou často jemné, ale přináší v srdci obrat.
Už teď můžeš zakoušet, že jsou tvá břemena  lehčí,
že jsi uzdravován ze svého strachu, sebelítosti, zášti, pýchy,
že najednou přestáváš trvat na tom, co nutně potřebuješ,
přestáváš mít potřebu prosadit svou pravdu,
stavět svůj život na zásluhách...

Bůh Ti ukazuje věci větší a naplňuje tvé touhy pokojem.
Boží království přichází.
Nepatrně, někdy skoro  nepozorovaně,
ale s jistotou plného vítězství na konci časů. 

Ty mě  Pane voláš,
abych Tě následoval /a.
Věřím, že Tvé evangelium
může změnit mé srdce i život.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz