Dějiny


31 března 1889 v kostele sv. Jiří ve Vilniusu, v kapli sv. Josefa kněz W. Kluczyński odsloužil mši svatou, inaugurující Společnost sester od Andělů a svěřil ji péči B. Stankowiczowé. Více jak polovinu století Kongregace plnila své zadání hlavně v oblasti Vilniusu, obzvláště ve Vilniusu, který nikdy neopustila. V roce 1938 si sestry vzaly na starost dům Caritas v Konstancině, kde sídlí současný Generální dům. V letech 1945-46 v rámci repatriace se většina sester dostala do Polské lidové republiky a 35 se jich rozhodlo zůstat v oblasti připojené k SSSR.

V letech 1950-56 bylo 20 sester uvězněno kvůli ukrývání jezuity kněze A. Ząbka v jednom z domů. Potom byly v trestných táborech se zostřeným režimem. Navzdory sovětskému režimu kongregace se rozrůstala do nových povolání, otvírala nová střediska. Do hlavního města Ruska se dostaly až po “Pěrestrojce”.

V roce 1984 se sestry vydaly na misie. Přes různá protivenství způsobená válkami působí 25 let ve 3 státech černého světadílu: Rwandě, Kamerunu a Demokratické republice Kongo.

Nyní má Kongregace svá střediska v: Polsku, Litvě, Bělorusi, Ukrajině, Rusku, Čechách, Anglii a ve výše uvedených zemích Afriky.

GENERÁLNÍ DŮM
Polska
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 28/30
tel. 0048/22/756 44 60

Kontakt v České Republice:
sestryodandelu@seznam.cz